Han Gaku

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors: Han Gaku - 1887

Larger image: 269K.
Yoshitoshi's Courageous Warriors
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.