Taira-no-Tomomori Sweeping the Deck on the Eve of Battle

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Yoshitoshi's Courageous Warriors:
Taira-no-Tomomori Sweeping the Deck on the Eve of Battle - 1885

Larger image: 260K.
Yoshitoshi's Courageous Warriors
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.