Tokugawa Tsunayoshi

YOSHITOSHI TSUKIOKA: Exploits of the Tokugawa Shogunate: Tokugawa Tsunayoshi, 1874

Smaller image: 130K
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.