Komori-Yasu and Yosaburo

YOSHITOSHI TSUKIOKA: A New Selection of Eastern Brocades:
Komori-Yasu and Yosaburo

Smaller image: 102K.
A New Selection of Eastern Brocades.
Yoshitoshi biography.

 

© Contents copyright Sinister Designs, unless noted.